ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διαθέτουμε ένα από τα πιο σύγρονα εργαστήρια
ποιοτικού ελέγχου τη διαχείρηση του οποίου
έχουν αναλάβει επιστήμονες Τεχνολόγοι Τροφίμων
με ειδίκευση στο αλεύρι.

Ο πρώτος ποιοτικός έλεγχος αφορά
στα παραλαμβανόμενα σιτηρά. Μόνο εάν τηρούν
τις προϋποθέσεις ποιότητας αλλά και υγιεινής
που ορίζει η ελληνική νομοθεσία, εισάγονται
στις εγκαταστάσεις μας.

Image

Ο ποιοτικός έλεγχος καθορίζει τις προδιαγραφές
και θέτει τους όρους παρασκευής όλων των αλεύρων.

Οι επιστήμονες Τεχνολόγοι Τροφίμων του εργαστηρίου
μας ασχολούνται διαρκώς με αναλύσεις
σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με διαπιστευμένα
εργαστήρια για την περεταίρω ανάλυσή τους.

Image

Και αφού παραχθεί
το αλεύρι μας…

…συνεργάτες αρτοποιοί το τεστάρουν προκειμένου
να ελεγχθεί επί του πρακταίου η συμπεριφορα του
στο ζυμωμα, στη στόφα και στο ψήσιμο. Ελέγχουμε
τη διόγκωση, το άρωμα, τη γεύση, τη δομή της ψίχας,
και αναλόγως αξιολογούμε το τελικό προϊόν.
Εάν το αποτέλεσμα είναι αυτό που έχει ορίσει
ο ποιοτικός έλεγχος, τότε δίδεται η έγκριση
για να προχωρήσουμε στη συσκευασία του
προϊόντος.

Ποιο φουσκώνει
πιο πολύ;
Το συγκρίναμε!

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑΣ

Image
Image Image
Συγκρίσεις Διόγκωσης

Η πρώτη ύλη αποτελεί την απαρχή της ποιότητας. Δεύτερη και εξίσου ουσιώδης προϋπόθεση είναι η άλεση. Ο τρόπος που θα αλεστεί η πρώτη ύλη βασίζεται στην εμπειρία του μυλωνά και στη καλή γνώση των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών που κάθε σιτάρι διαθέτει. Το αποτέλεσμα των συγκρίσεων μας δικαιώνει.

Σύγκριση #1
 • 1 Αλεύρι Μύλοι Τρικάλων - 19,5 cm
 • 2 Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Τρικάλων (#1) - 16,5 cm
 • 3 Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Γρεβενών - 12 cm
Σύγκριση #2
 • 1 Αλεύρι Μύλοι Τρικάλων - 19,2cm
 • 2 Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Τρικάλων (#2) - 17,5cm
Σύγκριση #3
 • 1 Αλεύρι Μύλοι Τρικάλων - 19,2cm
 • 2 Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Αχαίας - 17,5cm
Σύγκριση #4
 • 1 Αλεύρι Μύλοι Τρικάλων - 19,3cm
 • 2 Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Μαγνησίας - 12cm
Σύγκριση #5
 • 1 Αλεύρι Μύλοι Τρικάλων - 19,6cm
 • 2 Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Τρικάλων (#3) - 17,1cm
Σύγκριση #6
 • 1 Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Κορίνθου - 14,2cm
 • 2 Αλεύρι Μύλοι Τρικάλων - 18,6cm
Σύγκριση #7
 • 1 Αλεύρι Μύλοι Τρικάλων - 19,3cm
 • 2 Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Σερρών - 17,3cm
Σύγκριση #8
 • 1 Αλεύρι Μύλοι Τρικάλων - 19cm
 • 2 Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης - 13,5cm
Σύγκριση λευκότητας

Η πρώτη ύλη αποτελεί την απαρχή της ποιότητας. Δεύτερη και εξίσου ουσιώδης προϋπόθεση είναι η άλεση. Ο τρόπος που θα αλεστεί η πρώτη ύλη βασίζεται στην εμπειρία του μυλωνά και στη καλή γνώση των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών που κάθε σιτάρι διαθέτει. Το αποτέλεσμα των συγκρίσεων μας δικαιώνει.

Συγκριση #1
 • 1 Αλεύρι Μύλοι Τρικάλων
 • 2 Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Τρικάλων
 • 3 Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Γρεβενών
Συγκριση #2
 • 1 Αλεύρι Μύλοι Τρικάλων
 • 2 Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Σερρών
Συγκριση #3
 • 1 Αλεύρι Μύλοι Τρικάλων
 • 2 Αλεύρι ευρύτερης περιοχής Σερρών