1

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Παραλαμβάνουμε
τα ντόπια σιτηρά
με βάση συγκεκριμένες
προδιαγραφές.

2

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αξιολογούμε τα σιτηρά
στον ποιοτικό
έλεγχο.

3

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Διαχωρίζουμε τα σιτηρά
και τα αποθηκεύουμε
ανά κατηγορίες σε
silos.

4

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Εκτελούμε πολλαπλούς
καθαρισμούς στο σίτο
(κόσκινα/ τριέρια/
σιτοδιαλογείς/ βούρτσες
σίτου κ.ο.κ.)

5

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ

Ο σίτος ξεκουράζεται
σε silos.

6

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αλέθουμε το σιτάρι
σύμφωνα με
το μυστικό μας
πρωτόκολλο.

7

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γίνεται ενδελεχής
ποιοτικός έλεγχος
αλεύρου
και αρτοποίηση.

8

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΕΥΡΟΥ

Αποθηκεύουμε το
αλεύρι μας σε
silos.

9

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το αλεύρι συσκευάζεται
και αποθηκεύεται.

10

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

Το αλεύρι είναι έτοιμο
για διανομή και διάθεση.

1

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Παραλαμβάνουμε
τα ντόπια σιτηρά
με βάση συγκεκριμένες
προδιαγραφές.2

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αξιολογούμε τα σιτηρά
στον ποιοτικό
έλεγχο.


3

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Διαχωρίζουμε τα σιτηρά
και τα αποθηκεύουμε
ανά κατηγορίες σε
silos.

4

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Εκτελούμε πολλαπλούς
καθαρισμούς στο σίτο
(κόσκινα/ τριέρια/
σιτοδιαλογείς/ βούρτσες
σίτου κ.ο.κ.)


5

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ

Ο σίτος ξεκουράζεται
σε silos.

7

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γίνεται ενδελεχής
ποιοτικός έλεγχος
αλεύρου
και αρτοποίηση.

6

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αλέθουμε το σιτάρι
σύμφωνα με
το μυστικό μας
πρωτόκολλο.8

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΕΥΡΟΥ

Αποθηκεύουμε το
αλεύρι μας σε
silos.


9

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το αλεύρι συσκευάζεται
και αποθηκεύεται.

10

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

Το αλεύρι είναι έτοιμο
για διανομή και διάθεση.

Image Image
Image
Δείτε γιατί το αλεύρι μας
έχει την ποιότητα
που ξεχωρίζει.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΗΣΗ