Ο αλευρόμυλος αποτελεί εξέλιξη νερόμυλων και ηλεκτροκίνητων
μύλων στο πέρασμα των χρόνων. Η σημερινή του μορφή
δημιουργήθηκε πριν από λίγα χρόνια οπότε κατασκευάστηκαν
οι νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 3.000 τμ περίπου,
στους πρόποδες των Μετεώρων και εμπλουτίστηκαν με νέο
και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Τα προϊόντα που ο αλευρόμυλος
παράγει αφορούν μονάχα σε άλευρα υψηλών προδιαγραφών,
διαφόρων τύπων και κατηγοριών, συνυφασμένα πάντα με την άριστη
τεχνική της αλέσεως και της αλευρουργίας.

Image
Image

Το προσωπικό του αλευρόμυλου μας αποτελείται από μυλωνάδες-μυλεργάτες
και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Οι μεν πρώτοι είναι αφοσιωμένοι
στη διεξαγωγή σωστής και αβίαστης άλεσης, πατώντας επάνω στις περγαμηνές
και κατευθύνσεις των προγόνων μας, ενώ οι δεύτεροι εστιάζουν στην επιλογή
των σωστών σιτηρών, στην εξασφάλιση σταθερής ποιότητας και υγιεινής
κατά τη παραγωγική διαδικασία και στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων
προϊόντων.

Τελικά, οι προσπάθειες όλων καταλήγουν σε μια κοινή συνισταμένη:
τη δημιουργία προϊόντων ασυναγώνιστης ποιότητας.

Ο αλευρόμυλος αναπτύσσει δραστηριότητα σε όλη
την Ελλάδα από άκρη σε άκρη μέσα από ένα άριστα
οργανωμένο δίκτυο συνεργατών.Φροντίζουμε έτσι
ώστε το αλεύρι μας να φθάνει πάντα φρέσκο
στον προορισμό του εκμηδενίζοντας
τις αποστάσεις.

Image
Image

…Το έτος 1955 και με την καθιέρωση
της ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργείται
ένας ηλεκτροκίνητος μύλος με λίγες
κυλινδρομηχανές…

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ